Zorgaanbod

Begeleid Zelfstandig Wonen

(18 tot 25 jaar)

Diversitas Zorg biedt zelfstandige huisvesting aan jongvolwassenen van tussen de 18 en 25 jaar. Dagelijks is er begeleiding aanwezig om te ondersteunen op het gebied van persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken. Te denken valt aan schoonmaken en opruimen, het doen van de was, boodschappen halen en koken. Daarnaast wordt er zowel individuele- als groepsbegeleiding ingezet op het gebied van het vinden en behouden van dagbesteding, werk of een opleiding en het vergroten van de zelfredzaamheid en de weerbaarheid. 

Beschermd Wonen - 24 uur

(14 tot 18 jaar)

Diversitas Zorg biedt huisvesting met 24-uurs begeleiding aan jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Binnen een beschermd wonen voorziening wonen de jongeren zelfstandig, maar is er 24-uurs begeleiding beschikbaar. De begeleiding zet in op het maken van de juiste keuzes voor de toekomst, een gezond dag-nacht ritme opbouwen, de zelfstandigheid vergroten op het gebied van de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en het omgaan met financiën. Daarnaast is de begeleiding erop gericht om de jongeren te stimuleren en te motiveren zich actief in te zetten voor dagbesteding, werk en/of een opleiding.

Ambulante hulpverlening

(6 tot 25 jaar)

Diversitas Zorg biedt ook begeleiding, ondersteuning, hulp- en zorgverlening aan huis voor kinderen, jongeren en gezinnen die problemen ervaren op verscheidene leefgebieden. Samen met de cliënt wordt naar een oplossing gezocht in de vorm van advies en/of (langdurige) begeleiding. Per situatie wordt er gekeken wat het beste is voor de cliënt en zijn/haar naaste omgeving. 

Behandeling & Trainingen

(14 tot 18 jaar)

Laagdrempelige cognitieve hulp, bedoelt om jongeren op verschillende leefdomeinen extra handvaten en vaardigheden aan te reiken. Hierbij val te denken aan:

Dagbesteding

Naast het bieden van een stabiele woonsituatie, wat een belangrijke basisvoorwaarde is voor een succesvol werkend leven, zet Diversitas Zorg zich ook in om samen met de jongere op zoek te gaan naar dagbesteding. Het hebben van passende dagbesteding kan heel bevorderend zijn voor het ontwikkelen van zelfredzaamheid en eigenwaarde.  Participeren aan de samenleving is voor de jongeren van groot belang, omdat het bijdraagt aan sociale contacten, zelfvertrouwen, voldoening en houvast. 

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar

Mocht je een vraag of opmerking hebben neem dan contact op met ons op.