Missie & Visie

De weg naar groei en ontwikkeling

Diversitas Zorg specialiseert zich in het bieden van huisvesting en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Een laag IQ (tussen 50 en 85) is veelvoorkomend en betekent nog niet dat iemand niet kan functioneren. Het gevolg is wel dat de betreffende persoon minder vaardigheden bezit om in bepaalde situaties te voldoen aan wat er wordt gevraagd. Middels trainingen en begeleiding streeft Diversitas Zorg kwetsbare (LVB) jongeren en jongvolwassenen de juiste tools aan te reiken om deze vaardigheden wel op te doen.

Burgerschap

Diversitas Zorg investeert, door middel van thema avonden, in het maatschappelijk bewustzijn van haar jongeren. Actualiteiten zoals het vluchtelingenvraagstuk, aanslagen in Europa en de Zwarte Pieten discussie, zorgen voor maatschappelijke spanningen die ook van invloed zijn op onze jongeren.

 

Samen met de begeleiding leren de jongeren om normen en waarden op een gezonde en constructieve manier te bespreken en meer wereldwijs te worden. Dit gebeurd op het bijbehorende LVB niveau.

 

Het is van belang voor de maatschappelijke deelname in de samenleving dat de jongeren op de hoogte zijn van actuele onderwerpen en hier ook op een adequate en goed sociaal afgestemde manier over kunnen praten. Verschillende meningen zijn welkom, maar er wordt wel kritisch gekeken naar de morele kompas van iedere jongere en botsende waarden worden bespreekbaar gemaakt. Op deze manier zetten we in op het vormen van actieve en meedenkende jongeren die zich in de toekomst gaan inzetten voor de samenleving.

 

Het is van groot belang dat de jongeren de ruimte krijgen om hun mening te uiten en op een constructieve manier hier een andere blik op proberen te werpen, zodat de jongeren zelf hun beeld waar nodig bij stellen en/of van elkaar kunnen leren.

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar

Mocht je een vraag of opmerking hebben neem dan contact op met ons op.