Over ons

Over Diversitas Zorg

Diversitas Zorg is een organisatie die begeleiding en huisvesting biedt aan jongeren en jongvolwassenen tussen de zes en 25 jaar. Deze jongeren en jongvolwassenen kampen met diverse (psychosociale) gedragsproblematiek. Verder specialiseert de organisatie zich in het bieden van begeleiding aan jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

 

De primaire functie van de organisatie is het bouwen aan de toekomst, door de huidige generatie jongeren te helpen ontwikkelen en groeien een positief onderdeel van de samenleving te worden. Diversitas Zorg zet jongeren en jongvolwassen in hun kracht zodat zij een goede  start maken in het leven en een positieve toekomst tegemoet gaan. Dit is niet alleen van belang voor de cliënten zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. De begeleiding wordt op een zodanige manier ingericht dat er samen met de cliënt gewerkt wordt naar een zelfstandige toekomst. Elke casus is maatwerk!

 

Daarnaast gelooft Diversitas Zorg in een intensieve samenwerking met het netwerk van haar cliënten. De ouders of andere belangrijke steunfiguren in het leven van de jongeren worden nauw betrokken bij de begeleiding.

Voorstellen

Missie & visie

Doelgroep

Werkwijze

Missie & Visie

De missie van Diversitas Zorg is het bouwen aan de toekomst, door de huidige generatie jongeren te helpen ontwikkelen en groeien een positief onderdeel van de samenleving te worden. Diversitas Zorg zet jongeren en jongvolwassen in hun kracht zodat zij een goede  start maken in het leven en een positieve toekomst tegemoet gaan. Dit is niet alleen van belang voor de jongeren zelf, maar ook voor de samenleving als geheel.

 

Diversitas Zorg streeft ernaar haar jongeren voor te bereiden op het volwassen leven door hen de juiste tools aan te reiken die zij hiervoor nodig hebben. Het doel is de jongeren middels trainingen voor te bereiden op het dagelijks functioneren als een volwassene in de samenleving. Daarnaast wordt er ook intensieve begeleiding geboden aan de jongeren zodat zij in de juiste richting blijven groeien en ontwikkelen op hun weg naar volwassenheid. Nadat de jongeren 18+ zijn geworden en de volwassenheid officieel hebben bereikt, stopt de begeleiding niet.

 

Het is de visie van Diversitas Zorg dat jongeren een langere aanloop nodig hebben om zich voor te bereiden op het volwassen leven en gelooft dan ook in het blijven bieden van hulp en ondersteuning na het 18e levensjaar. Zo wordt voorkomen dat jongeren aan de start van hun leven beginnen met een achterstand die zij hun leven lang zullen moeten proberen weg te werken. De jongeren beginnen bijvoorbeeld op een beschermd wonen voorziening, waar zij begeleiding krijgen die gericht is op het vergroten van hun zelfstandigheid maar waar nog niet te veel vrijheid geboden wordt die zij niet aan kunnen. Vanuit deze beschermd wonen voorziening wordt gefaseerd toegewerkt naar steeds meer zelfstandigheid in de vorm van een begeleid zelfstandig wonen traject.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren en jongvolwassenen tussen de zes en 25 jaar die hulp, ondersteuning en begeleiding nodig hebben op het gebied van verschillende leefdomeinen.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de begeleiding voor de cliënten onder de 18 en boven de 18 jaar. Diversitas Zorg neemt cliënten aan vanuit de hele regio Zuid Holland. Diversitas Zorg biedt begeleiding aan cliënten die kampen met psychosociale problemen en licht middelenmisbruik. Er is sprake van sterk uiteenlopende en diverse problematiek, niveau, achtergrond en/of afkomst. Diversitas Zorg prijst zichzelf op het bieden van gespecialiseerde zorg op maat, waarbij er gekeken wordt wat er nodig is per cliënt.

 

Diversitas Zorg specialiseert zich in het bieden van begeleiding aan cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB), maar staat ook open voor cliënten van laagbegaafd of gemiddeld niveau. Diversitas Zorg streeft er verder naar zich uiteindelijk te profileren als organisatie die begeleiding biedt aan cliënten vanuit de forensische context. Dit zijn cliënten die in aanraking zijn geweest met politie en Justitie voor het plegen van delicten en ook een juridische maatregel opgelegd hebben gekregen.

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar

Mocht je een vraag of opmerking hebben neem dan contact op met ons op.