Doelgroep

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren en jongvolwassenen tussen de zes en 25 jaar die hulp, ondersteuning en begeleiding nodig hebben op het gebied van verschillende leefdomeinen.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de begeleiding voor de cliënten onder de 18 en boven de 18 jaar. Diversitas Zorg neemt cliënten aan vanuit de hele regio Zuid Holland. Diversitas Zorg biedt begeleiding aan cliënten die kampen met psychosociale problemen en licht middelenmisbruik. Er is sprake van sterk uiteenlopende en diverse problematiek, niveau, achtergrond en/of afkomst. Diversitas Zorg prijst zichzelf op het bieden van gespecialiseerde zorg op maat, waarbij er gekeken wordt wat er nodig is per cliënt.

 

Diversitas Zorg specialiseert zich in het bieden van begeleiding aan cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB), maar staat ook open voor cliënten van laagbegaafd of gemiddeld niveau. Diversitas Zorg streeft er verder naar zich uiteindelijk te profileren als organisatie die begeleiding biedt aan cliënten vanuit de forensische context. Dit zijn cliënten die in aanraking zijn geweest met politie en Justitie voor het plegen van delicten en ook een juridische maatregel opgelegd hebben gekregen.

 

Het is voor de jongeren van DiversitasZorg niet nodig om al over een dagbesteding te beschikken. De begeleiding kan ingericht worden rondom het vinden van dagbesteding. Een voorwaarde voor het aannemen van de hulpvraag bij DiversitasZorg is daarom wel de eigen motivatie van de jongere. De jongere dient gemotiveerd te zijn tot het vinden van een dagbesteding en dient open te staan voor begeleiding en hulp. 

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar

Mocht je een vraag of opmerking hebben neem dan contact op met ons op.