Klachtenregeling

Bij Diversitas Zorg streven we ernaar om zorg van hoge kwaliteit te bieden aan jongeren en ouders/vertegenwoordigers. We begrijpen echter dat er situaties kunnen zijn waarin je je zorgen maakt of niet tevreden bent. We hechten waarde aan je feedback en staan altijd open voor verbetering. Als er kwesties zijn die je hebt aangekaart maar niet naar tevredenheid zijn opgelost, kun je een klacht indienen.

 

Het proces voor klachtenafhandeling verloopt als volgt:

Je kunt je klacht direct indienen bij Klachtenportaal Zorg zonder eerst overleg te hoeven plegen met begeleiders of bestuurders. Je doet op deze wijze beroep op een klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Deze functionaris zal bemiddelen tussen jou en onze organisatie en handelt onpartijdig. Meer informatie over hun werkwijze is te vinden op de website Klachtenfunctionaris Jeugdzorg – Klachtenportaal Zorg.

 

Indien je dit wenst, kun je je klacht echter ook eerst voorleggen aan je begeleider, die hiermee aan de slag gaat. Als jullie er samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met de leidinggevende of de directie.

 

Op onze website vind je ook informatie over de procedure voor het indienen van een klacht bij het klachtenportaal. Je kunt een klacht schriftelijk, mondeling of telefonisch bij ons indienen. We registreren je klacht en de genomen maatregelen, zodat we een goed beeld krijgen van waar onze organisatie kan verbeteren.

 

Ga naar Klachtenportaal zorg